Six Sigma verbetert de prestaties van uw onderneming op basis van feiten en cijfers

 


Ons Programma Contact Partners & Linken Feedback


 
 

 

 

 

 

 

 

Ons Programma : “Lean & Six Sigma”

è Product en Proces Verbeteringen Implementeren & Onderhoudbaar door Opleiden Bedrijfsteams :

 
 • Leiden van Six Sigma Black Belt verbeteringsprojecten, samen met teamleden van het bedrijf.
 • Leveren van praktijkgerichte en direct bruikbare Six Sigma Green Belt opleidingen en ondersteunen van teams bij hun verbeteringsprojecten.
 • Begeleiding bij het implementeren van Lean volgens de principes het Toyota Production System (TPS). Komen aan bod : Eliminatie van verspillingen, Visuele fabriek, Standaard werk, Kaizen, Error Proofing, Kanban, Andon, Value Stream Mapping (VSM), Werkplaatsorganisatie met 5S, Videoing , QCDISME borden, meer…
 • Leveren van uiteenzettingen voor het bedrijfsmanagement over het gebruik van “Lean en Six Sigma”.
 • Leveren van praktijkgerichte trainingen in Foutmogelijkheden en Effect Analyses (FMEA) :
  • Identificatie van alle mogelijke bronnen van variaties of defecten en hun mogelijke effecten op de klant:
  • Berekening van het risico prioriteitsgetal (RPN) en bepalen van de juiste correctieve maatregelen
  • Opstellen van controle plannen, onderhoudsplannen, proces maps, proces instructies, 1 punts lessen,...
 • Diverse data analyses zoals hypothese testen, statistische experimenten (DoE),andere … met behulp van de Statistische Software Minitab-15.
 • Capabiliteitsstudies (oa. Cpk - berekeningen) van product- en procesfuncties.
 • Analyses van meetsystemen op herhaalbaarheid en nauwkeurigheid (MSA).
 • Ontwerp en implementatie van Kwaliteits en Proces Instructies (Operator Instruction Sheets, Work Elements,...).
 • Ontwerp en implementatie van Kwaliteits Proces Systemen , Definities Kwaliteitsnormen, Ontwikkelen van proces controles, Detectie vs Preventie, incl. Statistische Proces Controles(SPC) of Short Interval Controles (SIC) ,resultaten feedback, Reactie Plannen, meer…
 • Diverse aanverwante onderwerpen over kwaliteits- of proces ontwikkeling op aanvraag.
 • Praktijkgericht en Onderhoudbaar : Onze opleidingen vertrekken bijvoorkeur van bestaande probleemsituaties of concrete verbeteringsopportuniteiten binnen het bedrijf en de Teamleden worden opgeleid om de verbeteringstools zelfstandig te kunnen verder gebruiken.
 • Op maat en direct Bruikbaar: Opleidingen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf, steeds wordt voorrang gegeven aan wat direct bruikbaar is.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@paultollenaere.be.
Laatst bijgewerkt: 23 mei 2009